en

Volunteering in Bratislava: Out of the Shell IV. 2023

OPPORTUNITY.DETAILS OPPORTUNITY.DESCRIPTION

Date start: 01 Mar 2024

Date end: 31 Aug 2024

Dobrovoľník/čka bude súčasťou organizácie OZ Ulita s podporou organizácie Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC). V rámci všetkých aktivít bude pracovať s deťmi, mladými a ich blízkymi dospelými. Aktivity majú edukačný, preventívny charakter (témy vzťahov, školy, iných spoločenských problémov). Dobrovoľník/čka bude viesť s klientelou rozhovory o im blízkych témach, hrať spoločenské/športové hry či realizovať kreatívne aktivity. Dobrovoľník/čka sa dostáva do pozície blízkeho dospelého, ktorému môžu dôverovať, budovať vzťah a tráviť čas v bezpečnom prostredí počas aktivít, ktoré ich tešia a zaujímajú. Okrem toho sa bude podieľať na príprave rôznych aktivít, vytváraní programu, dostane úlohy súvisiace s chodom organizácie, administratívne úlohy (zápisy správ zo služieb a pod.), bude pomáhať s tvorbou príspevkov na sociálne siete a inými úlohami, ktoré budú korešpondovať s jeho/jej zručnosťami. Viac na: https://www.youtube.com/watch?v=PuGaCad9QYc&t=14s